ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ