ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ဢေးသျႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း > ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ဢေးသျႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ဢေးသျႃး"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။