ပိူင်ထၢၼ်ႈ:သူၼ် ပိူင်လိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆသူၼ် ဢၼ်မီး သၢႆငၢႆ ပိူင်လိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိတ်းတၢမ်းဝႆႉတင်း {{outlinepark}} ယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "သူၼ် ပိူင်လိူင်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။