ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။