ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် သူၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွၼ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းတီႇသၢႆး ဝႆႉၼင်ႇ သူၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် သူၼ်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။