ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းသူၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းႁၵ်ႉပႅင်း။

လိူင်ႈယေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႇ ၼင်ႇတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသႂ်ႇပၼ်တီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉယူႇ -

{{stub}}

ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တဵမ်ထူၼ်ႈ ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈ လိူင်ႈယေႃႈ တိူဝ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းမႃး။ ပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဢၼ်ပဝ်ႇဝႆႉ တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။