ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပႆႇမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶွင် သၢႆငၢႆၶဝ်။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ထတ်းသၢင်ႈသေ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်တေ ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ {{outlinecity}} ဢမ်ႇၼၼ် {{outlineregion}}။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ