Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ထႆး (ภาษาไทย ၽႃႇသႃႇထႆး) ၼႆႉ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶွင် မိူင်းထႆး လႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႆး ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸိၼမ်း သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

သရ[မႄးထတ်း]

တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈဝၢင်းၵႂၢမ်း[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉသူင်ႇသင်ႇ[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်ႉထၢ[မႄးထတ်း]

ပၼ်ႁႃ[မႄးထတ်း]

တူဝ်ၼပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းယၢမ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်း ယၢမ်းမူင်း[မႄးထတ်း]

တၢင်းႁိုင်[မႄးထတ်း]

ဝၼ်း[မႄးထတ်း]

လိူၼ်[မႄးထတ်း]

လၢႆးတႅမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ဝၼ်းထိ[မႄးထတ်း]

သီ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ[မႄးထတ်း]

ပၢတ်ႉသ် လႄႈ လူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ထၢမ်တၢင်းၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်ယႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပႃး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈသိုဝ်ႉၶွင်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း[မႄးထတ်း]

ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ထႆး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ လၢႆးဢွၵ်ႇသဵင် လႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၽွင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။