Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵမ်ႇၽႃႇ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းမီးသီလၢႆဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၼႄပၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလူင်ၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇၸူး ဢွင်ႈတီႈ
ႁူမ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵူႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈသေတႃႉ၊ ယိပ်းၵမ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းလမ်ႇလွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸူးလႆႈ ဢွင်ႈတီႈလၢႆႇတီႈ တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ်။ တွၼ်ႈတႃႇလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း လႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးထိပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ၊ တူၺ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း၊ ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉဢၽိထၢၼ်ႇ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇမၵ်းမၼ်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးတေၸၢင်ႈ"ၵႂႃႇလႆႈ" တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းမီးဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၵူၺ်းသေ လႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႂ်ႈလိုမ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ မိူင်းတီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းသင်ၼႆ တူၺ်းတီႈ တွၼ်ႈၵၼ် "ဢုပ်ႇဢူဝ်း" တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်း တႃႇ မိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ။

ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ႁၢင်ႈမၢႆလေႃးသီၶဵဝ် () ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈလၢဝ်သီလိူင် () ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ၊ ၶဝ်တေမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵႃႈတီႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပပ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်း ၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်သေၵမ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးတီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတီႈၼႆႈၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇၼၼ်ႉၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇ သေ တႄႇပပ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလႄႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ။

လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တေးမၼ်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း သေ ၸုတုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းၶႅမ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းၶူတ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇ တီႈၵႅပ်ႈ တီႈ သၢႆငၢႆ ပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း-

Outline icon — တီႈၵႅပ်ႈ

Usable icon — ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ

Guide icon — ၸိၼမ်း

Star icon — လၢဝ်

ၵမ်ႇၽႃႇ[မႄးထတ်း]

ဢႃႇၾရိၵ[မႄးထတ်း]

ဢေးသျႃး[မႄးထတ်း]

ယူးရူပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဢမေႇရိၵ ပွတ်းႁွင်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး[မႄးထတ်း]

ဢမေႇရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း[မႄးထတ်း]