Jump to content

Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၸိုဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇပိူင်လူင် ၶွင် မိူင်းယဝ်ႉ။

ၵႅမ်မိုဝ်း လွင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်[မႄးထတ်း]

သရ[မႄးထတ်း]

တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈမၢႆ ပွင်ႈၵႂၢမ်း[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်ႉထၢၼ်[မႄးထတ်း]

မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်


ပိုတ်ႇ
ဢိုတ်းဝႆႉ
တၢင်းၶဝ်ႈ
တၢင်းဢွၵ်ႇ
ဢီး
ၸၼ်
ၶွင်ႉၼမ်ႉ
ၸၢႆး
ယိင်း
ႁၢမ်ႈ


မႂ်ႇသုင်
. ( )
မႂ်ႇသုင် (ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်)
. ( )
ယူႇလီယူႇၶႃႈၼေႃႈ?
? ( ?)
ယူႇလီယူႇ၊ ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ။
. ( )
ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?
? ( ?)
ၸိုဝ်ႈၶႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ______ .
______ . ( _____ .)
ယိၼ်းလီလႆႈထူပ်းၵၼ်
. ( )
ၶႅၼ်းတေႃႈ
. ( )
ၶွပ်ႈၸႂ်။
. ( )
ယိၼ်းလီၶႃႈ
. ( )
ၸႂ်ႈ။
. ( )
ဢမ်ႇၸႂ်ႈ
. ( )
ၶႂၢင်းပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ (ဢဝ်လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်)
. ( )
ၶႂၢင်းပၼ်ဢိတ်းၼိူင်ႈ။ (ယွမ်းတၢင်းၽိတ်း)
. ( )
ၵဵင်ၸႂ်တႄႉ
. ( )
မွၼ်းမွၼ်း
. ( )
မွၼ်းမွၼ်း (ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်)
. ( )
ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ ၸိုဝ်ႈၽႃႇသႃႇ [လီလီ]။
[ ]. ( [ ])
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ ၵႂၢမ်းတႆးယူႇႁႃႉ
? ( ?)
ၸွင်ႇမီးသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁိုဝ်
? ( ?)
ၸွႆႈထႅမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ!
! ( !)
ၽၢင်ႉတူဝ်!
! ( !)
မႂ်ႇသုင်ၵၢင်ၼႂ်
. ( )
မႂ်ႇသုင်တၢမ်းၶမ်ႈ
. ( )
မႂ်ႇသုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ
. ( )
မႂ်ႇသုင်ၵၢင်ၶမ် (ၸမ်တေၼွၼ်း)
. ( )
ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်
. ( )
ၶွင်ႉၼမ်ႉမီးတီႈႁိမ်းလႂ်
? ( ?)

ပၼ်ႁႃ[မႄးထတ်း]

ပွႆႇၶႃႈဝႆႉၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ
. ( .)
ယႃႇပေတိူဝ်ႉၶႃႈ
! ( !)
ၵဝ်တေႁွင်ႉ ပလိၵ်ႈၼႃႉ
. ( .)
ပလိၵ်ႈ!
! ( !)
ၵိုတ်းလူး! ၽူႈလၵ်ႉ!
! ! ( ! !)
ၵဝ်ၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သူၸဝ်ႈဢေႃႈ
. ( .)
မၼ်းပဵၼ် သၢႆငၢႆလမ်ႇၶွင်ႈ
. ( .)
ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်တၢင်း
. ( .)
ထူင်ၵဝ်ၶႃႈ ႁၢႆ
. ( .)
ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၵဝ်ၶႃႈ ႁၢႆ
. ( .)
ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇယူႇလီ။
. ( .)
ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ
. ( .)
ၵဝ်ၶႃႈ လူဝ်ႇမေႃယႃ
. ( .)
ၵဝ်ၶႃႈယွၼ်းၸႂ်ႉ ၽူးသူၸဝ်ႈလႆႈယူႇႁႃႉ
? ( ?)

မၢႆၼပ်ႉ[မႄးထတ်း]

0
( )
1
( )
2
( )
3
( )
4
( )
5
( )
6
( )
7
( )
8
( )
9
( )
10
( )
11
( )
12
( )
13
( )
14
( )
15
( )
16
( )
17
( )
18
( )
19
( )
20
( )
21
( )
22
( )
23
( )
30
( )
40
( )
50
( )
60
( )
70
( )
80
( )
90
( )
100
( )
200
( )
300
( )
1,000
( )
2,000
( )
1,000,000
( )
1,000,000,000
( )
1,000,000,000,000
( )
မၢႆၼပ်ႉ _____ (ရူတ်ႉလဵၼ်း၊ ပၢတ်ႉသ်၊ တႄႇၵႂႃႇ)
( )
ၶိုင်ႈ
( )
ယွမ်း
( )
ထႅင်ႈ
( )

ၶၢဝ်းယၢမ်း[မႄးထတ်း]

ယၢမ်းလဵဝ်
( )
ဝၢႆးလင်
( )
ဢွၼ်တၢင်း
( )
ပွတ်းၼႂ်
( )
ဝၢႆးဝၼ်း
( )
ႁူဝ်ၶမ်ႈ
( )
ပွတ်းၶမ်ႈ
( )

ယၢမ်းမူင်း[မႄးထတ်း]

ၼိုင်ႈမူင်း တၸ.
( )
သွင်မူင်း တၸ.
( )
တဵင်ႈဝၼ်း
( )
ၼိုင်ႈမူင်း တလ.
( )
သွင်မူင်း တလ.
( )
တဵင်ႈၶိုၼ်း
( )

ၶၢဝ်းႁိုင်[မႄးထတ်း]

_____ မဵတ်ႉ
( )
_____ မူင်း
( )
_____ ဝၼ်း
( )
_____ ဝူင်ႈ
( )
_____ လိူၼ်
( )
_____ ပီ
( )

ဝၼ်း[မႄးထတ်း]

မိူဝ်ႈၼႆႉ
( )
မိူဝ်ႈဝႃး
( )
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ
( )
ဝူင်ႈၼႆႉ
( )
ဝူင်ႈပူၼ်ႉ
( )
ဝူင်ႈတေမႃး
( )
ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ
( )
ဝၼ်းၸၼ်
( )
ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း
( )
ဝၼ်းပုတ်ႉ
( )
ဝၼ်းၽတ်း
( )
ဝၼ်းသုၵ်း
( )
ဝၼ်းသဝ်
( )

လိူၼ်[မႄးထတ်း]

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ
( )
ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
( )
မၢတ်ႉၶ်ျ
( )
ဢေႇပရႄႇ ( )
မေႇ
( )
ၸုၼ်ႇ
( )
ၸူႇလၢႆႇ
( )
ဢေႃးၵၢတ်ႉ
( )
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ
( )
ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ
( )
ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ
( )
တီႇသႅမ်ႇပႃႇ
( )

သီ[မႄးထတ်း]

သီလမ်
( )
သီၽိူၵ်ႇ
( )
သီၶွၼ်ႇ
( )
သီလႅင်
( )
သီသွမ်ႇ
( )
သီလိူင်
( )
သီၶဵဝ်
( )
သီလိူင်မၢၵ်ႇၸွၵ်း
( )
သီၵမ်ႇၵမ်ႇၶိူဝ်
( )
သီၵမ်ႇ
( )

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ[မႄးထတ်း]

ပၢတ်ႉသ် လႄႈ ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

မႂ်တိုတ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး _____ ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်?
( )
မႂ်တိုတ််််််းၵႂႃႇ _____ မႂ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
ရူတ်ႉလဵၼ်း/ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး တီႈလႂ်ၶႃႈ။
( )
ရူတ်ႉလဵၼ်း/ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး _____ ၼၼ်ႉ မီးတီႈလႂ်ၶႃႈ?
( )
ၸွင်ႇ ရူတ်ႉလဵၼ်း/ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၼႆႉ ၵိုတ်းတီႈ _____?
( )
ရူတ်ႉလဵၼ်း/ပၢတ်ႉသ် တႃႇ _____ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းလႂ်ၶႃႈ?
( )
ရူတ်ႉလဵၼ်း/ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၼႆႉ တေႁွတ်ႈ _____ ၶၢဝ်းလႂ်ၶႃႈ?
( )


ပၢႆတၢင်း[မႄးထတ်း]

ၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး _____ ?
( )
...တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း?
( )
...တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်?
( )
...တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်?
( )
...ၵၢင်ဝဵင်း?
( )
...ႁူင်းႁႅမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ?
( )
...ႁူင်းႁႅမ်း _____ ?
( )
...လုမ်းၽွင်းမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ/ၶၼေႇတႃ/ဢေႃးသထရေးလီးယႃး/ဢိင်းၵလဵတ်ႈ?
( )
...တင်းၼမ်ၼႆႉ တေမီးတီႈလႂ်
( )
...ႁူင်းႁႅမ်း?
( )
...လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ?
( )
...ပႃး?
( )
...ဢွင်ႈတီႈတႃႇတူၺ်း?
( )
ၸွင်ႇသူၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈၼႄၶႃႈ တီႈၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်?
( )
တၢင်း
( )
ငွၵ်းသၢႆႉ။
( )
ငွၵ်းၶႂႃ
( )
သၢႆႉ
( )
ၶႂႃ
( )
ၵႂႃႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ
( )
ၵႂႃႇၸူး _____
( )
ၶၢမ်ႈ _____ ၵႂႃႇ
( )
မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် _____
( )
ပႂ်ႉတူၺ်း တႃႇ _____.
( )
တၢင်းယႅၵ်ႉ
( )
ၽၢႆႇႁွင်ႇ
( )
ၽၢႆႇၸၢၼ်း
( )
ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ
( )
ၽၢႆႇတူၵ်း
( )
ၶိုၼ်လွႆ
( )
လူင်းလွႆ
( )

ထႅၵ်ႉသီႇ[မႄးထတ်း]

ထႅၵ်ႉသီႇ!
( )
ၶႅၼ်းတေႃႈ သူင်ႇၶႃႈ ၸူး _____။
( )
တႃႇၵႂႃႇၸူး _____ ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတေတူၵ်းၸူဝ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။
( )
ႁွင်ႉၶႃႈၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ
( )

လွင်ႈယူႇသဝ်း[မႄးထတ်း]

မီးဝႆႉၶွင်ႉပဝ်ႇယူႇႁႃႉ
( )
ၵႃႈၶၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶွင်ႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ/သွင်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵႃႈႁိုဝ်
( )
ၶွင်ႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပႃးဝႆႉ ...
( )
...ၽႃႈသိူဝ်ႇ?
( )
...ၶွင်ႉၼမ်ႉ?
( )
...တႄႇလီႇၽူင်း?
( )
...ထီႇဝီႇ?
( )
ပၼ်ၶႃႈ ယွၼ်းတူၺ်း ၶွင်ႉဢွၼ်တၢင်း လႆႈယူႇၼေႃႈ?
( )
ၸွင်ႇမီး ဢၼ်တိူဝ်းတဵတ်ႇယဵၼ်လိူဝ်ၼႆႉ?
( )
...ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉ?
( )
...ဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ်လိူဝ်ၼႆႉ?
( )
...ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလိူဝ်ၼႆႉ?
( )
ဢူဝ်ၶေ၊ တေဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ
( )
ၵဝ်ၶႃႈတေယူႇတႃႇ _____ ၶိုၼ်း။
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်တၢင်းၶႆးၸႂ်လႆႈ ႁူင်းႁႅမ်းတၢင်ႇဢၼ်ႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး တိူၵ်ႈၶၢမ်ႇၽႆး?
( )
...တိူၵ်းပႃးသေႃး?
( )
ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်/ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇၶႃႈႁႃႉ?
( )
တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်/ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလႂ်?
( )
ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽဵဝ်ႈပၼ် ၶွင်ႉၶႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ
( )
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွႆႈပူၵ်းၶႃႈ ၶၢဝ်း _____ လႆႈယူႇၼေႃႈ?
( )
ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈ ၶျႅၵ်ႉဢၢဝ်ႉ။
( )

ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉဢဝ် ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢေႃးသထရေးလီးယႃး၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉဢဝ် ငိုၼ်းပွၼ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉဢဝ် ငိုၼ်းယူႇရူဝ်ႇ ၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ၶႅပ်းၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႃႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွႆႈလႅၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းလႆႈၶႃႈ?
( )
ၶႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းလႆႈ တီႈလႂ်?
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွႆႈလႅၵ်ႈပၼ် ၶျႅၵ်ႉၽူႈဢႅဝ်ႇလႄႇ လႆႈၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၶႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈ ၶျႅၵ်ႉၽူႈဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈ တီႈလႂ်?
( )
ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?
( )
ၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း (ATM) မီးတီႈလႂ်ၶႃႈ?
( )

လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၽိူၼ်တႃႇ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ/သွင်ၵေႃႉ ၶႃႈ။
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းတူၺ်း မႄးၼူး လႆႈယူႇၶႃႈၼေႃႈ?
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းတူၺ်း သိုင်ႇၽႆး လႆႈယူႇၶႃႈၼေႃႈ?
( )
ၸွင်ႇမီး တၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶွင်တီႈၼႆႈ ၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၸွင်ႇမီႈ တၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၶႃႈႁိုဝ်?
( )
ၶႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢႆ။
( )
ၶႃႈဢမ်ႇၵိၼ် ၼိူဝ်ႉမူ (ၽၵ်းၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းမၼ်း)။
( )
ၶႃႈဢမ်ႇၵိၼ် ၼိူဝ်ႉဝူဝ် (ၽၵ်းလႅင်)။
( )
ၶႃႈၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၵူဝ်သျႃႇ ၵူၺ်း။
( )
ႁဵတ်းပၼ် မဝ်မဝ် ၸွင်ႇလႆႈၶႃႈ (ယွမ်း ၼမ်ႉမၼ်း/မၼ်းၶႆ/မၼ်းမူ)
( )
တၢင်းၵိၼ် ၶၼ်တၢႆ
( )
တၢင်းၵိၼ်တၢမ်းသင်ႇ
( )
တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်
( )
တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ဝၼ်း
( )
ၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ၵိၼ်ၶဝ်ႈ)
( )
တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ
( )
ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈ _____.
( )
ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈ ၽၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး _____။
( )
ၼိူဝ်ႉၵႆႇ
( )
ၼိူဝ်ဝူဝ်း (ၽၵ်းလႅင်)
( )
ပႃ
( )
ၼိူဝ်ႉမူႁႅင်ႈ
( )
သႆႈယဵတ်ႈ
( )
ၶျိသ်
( )
ၶႆႇ
( )
သလၢတ်ႉ
( )
(သုတ်ႇ) ၽၵ်းၶဵဝ်
( )
(သုတ်ႇ) မၢၵ်ႇမႆႉ
( )
ၶဝ်ႈမုၼ်းၵျုင်ႇ
( )
ၶဝ်ႈမုၼ်းၵျုင်ႇပိင်ႈ
( )
ၶဝ်ႈသွႆး
( )
ၶဝ်ႈ
( )
ထူဝ်ႇ
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ _____ ၵွၵ်းၼိုင်ႈ?
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ _____ ၵွၵ်းၼိုင်ႈ?
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ _____ တဝ်ႈၼိုင်ႈ?
( )
ၵေႃႇၾီႇ
( )
ၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ဢွၵ်ႉ)
( )
ၼမ်ႉမၢၵ်ႇ
( )
(ၾွင်) ၼမ်ႉ
( )
(လၢႆလၢႆ) ၼမ်ႉ
( )
ပီႇယႃႇ
( )
ဝၢႆႆႇ လႅင်/ၶၢဝ်
( )
ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ _____ ၵမ်ႈၽွင်ႈ?
( )
ၵိူဝ်
( )
မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ
( )
ၼိူၺ်း
( )
ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ၊ ၽူႈပႂ်ႉၽိူၼ်? (ဢဝ်လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းၸွႆႈသၢင်ႈ)
( )
ၶႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။
( )
ဝၢၼ်ႈတႄႉတႄႉ။
( )
ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽဵဝ်ႈပၼ် ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈ။
( )
ၵဵပ်းငိုၼ်းၶႃႈ။
( )

ပႃးရ်[မႄးထတ်း]

ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတမ်းလဝ်ႈႁိုဝ်?
( )
ၽိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈယူႇႁႃႉ?
( )
ပီႇယႃႇတဝ်ႈၼိုင်ႈ/သွင်တဝ်ႈၶႃႈ။
( )
ဝၢႆႇၼ် လႅင်/ၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
ၽၢႆႇၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
တဝ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
_____ (လဝ်ႈပႅင်း) လႄႈ _____ (ဢၼ်လေႃးမၼ်း)ၶႃႈ။
( )
ဝိသ်ႉၵီႇ
( )
ဝွတ်ႇၵႃႇ
( )
ရမ်ႇ
( )
ၼမ်ႉ
( )
ၵလၢပ်ႉသူဝ်ႇတႃႇ
( )
ၼမ်ႉတူဝ်ၼိၵ်ႉ
( )
ၼမ်ႉမၢၵ်ႇဝၢၼ်
( )
ၶူၵ်ႉ (သူဝ်ႇတႃႇ)
( )
တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးဝႆႉ ၶဝ်ႈမုၼ်းပႃးရ် သေဢၼ်ဢၼ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ?
( )
ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
ထႅင်ႈၸွၼ်ႇၼိုင်ႈၶႃႈ။
( )
ဢိုတ်းၶၢဝ်းလႂ်ၶႃႈ။?
( )
ၶျီးယႃးသ်!
( )

သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးသႅၼ်းၶႃႈၵေႃးဢမ်ႇႁူႉ?
( )
ဢၼ်ၼႆႉၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?
( )
ၵႃႈၼႃႇၽႅဝ်ႇ
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် _____?
( )
ၵႃႈယႂ်ႇ
( )
ၶၼ်ထုၵ်ႇ
( )
ၶႃႈဢမ်ႇပႄႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈ။
( )
ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ။
( )
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႅၼ်ၶႃႈယူႇ
( )
ၶႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်
(..)
ဢူဝ်ႇၶေႇ၊ ၶႃႈတေဢဝ်ၼႆႉ
( )
ၶႃႈဢဝ်ထူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸွင်ႇလႆႈ။
( )
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသူင်ပၼ် (ၸူးတၢင်ႇမိူင်း)?
( )
ၵဝ်ၶႃႈလူဝ်ႇ...
( )
...ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ။
( )
...မႆႉသီၶဵဝ်ႈ။
( )
...ထႅမ်ပွၼ်ႇသ်။
. ( )
...ၵွၼ်ႈသီ။
( )
...ၼမ်ႉသၢႆႁူဝ်။
( )
...ယႃႈယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁၢႆ။ (တ.ယ., aspirin ဢမ်ႇၼၼ် ibuprofen)
( )
...ယႃႈယႃၼၢဝ်ၶႅၼ်း။
( )
...ယႃႈယႃႁူင်းၶဝ်ႈ။
... ( )
...မိတ်ႈထႃ။
( )
...ၸွင်ႈ။
( )
...လူဝ်းသျိၼ်း ၵင်ႈလႅတ်ႇ။
( )
...ၽူတ်ႉၵၢတ်ႉ။
( )
...မိၵ်ႈႁၢင်ႈမၢႆ သူင်လိၵ်ႈ။
( )
...မၢၵ်ႇထၢတ်ႈ။
( )
...ၸေႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ။
( )
...ၵမ်ၸိုမ်း။
( )
...ပပ်ႉၽႃႇသႃႇတႆး။
( )
...မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း ၽႃႇသႃႇတႆး။
( )
...လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇတႆး။
( )
...ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ၽႃႇသႃႇတႆး-တႆး။
( )

လွင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈယိမ်လူတ်ႉၵႃး။
( )
ၶႃႈဢဝ် ဢႃႇမၶၢမ်ႇ လႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။
( )
ၵိုတ်း (တီႈၼိူဝ် ပၢႆႉတၢင်း)
( )
တၢင်းၵႂႃႇၽၢႆႇလဵဝ်
( )
yield
( )
ဢမ်ႇလႆႈၵိုတ်းလူတ်ႉ။
( )
မၵ်းၶၼ်ႈတၢင်းဝႆး
( )
တႃႈ ၵႅတ်ႉသ် (ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉ)
( )
ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ
( )
တီႇသႄႇလ်
( )

ဢႃႇၼႃႇ[မႄးထတ်း]

ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ််််််းသင်သေလွင်ႈ။
( )
ၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်း။
( )
သူၸဝ်ႈႁွင်ႉၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇတီႈလႂ်ၼႆႉ။
( )
ၵဝ်ၶႃႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၶႃႈႁႃႉ။
( )
ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ/ဢေႃးသထရေးလီးယႃး/ပရိတ်ႉတိတ်ႉ/ၶၼေႇတီးယႅၼ်း။
( )
ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇတင်း ၽွင်းမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ/ဢေႃးသထရေးလီးယႃး/ပရိတ်ႉတိတ်ႉ/ၶၼေႇတီးယႅၼ်း။
( )
ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇတင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈ။
( )
ငဝ်ႈၶႃႈၸၢႆႇ တၢမ်ႇငိုၼ်းတေႃႈလဵဝ် လႆႈယူႇႁႃႉ။
( )