ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Guideruralarea

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸူး Guideruralarea ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ႁူင်းႁႅမ်ႈ၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈလီၶဝ်ႈၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!