ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Guidephrasebook

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Guidephrasebook ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပိူင်လူင်တင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!