ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Guidecountry

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း Guidecountry ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၼႄပၼ် ဢွင်ႈတီႈ တႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ ဢွင်ႈတီႈလီၶဝ်ႈၸႂ်၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမႃးထိုင် လႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!