Download GPX file for this article
14.03672777898.186727778Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ထဝႄႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင် ၸႄႈတိူင်း တၼိၼ်းတႃႇယီႇ၊ ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

လၢႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ထဝႄႇ

ထဝႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၽင်ႇၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်မႃးတႄႉ ၼမ်ႉမေႃထူမ်ႈသေ၊ ၸိုဝ်ႈ ထဝႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၽၢင်ႁၢင်ႈမုင်ႈယဵမ်ႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ထဝႄႇ လႄႈ လွႆပႃႇထိူၼ်ႇ မီးဝႆႉၽၢႆႇလင်၊ 2008

တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇၼႆႉ မီးတၢင်းၵႂႃႇၸူး မေႃႇလမႅင်ႇသေ တီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼႆႉ မီးတၢင်းၵႂႃႇၸူး မျဵၵ်ႉပူၵ်ႉပျိၼ်း လႄႈ ၵေႃႉတွင်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတႃႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်းတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

Myanmar National Airlines မီး သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵူႈဝၼ်း၊ Asian Wing Airways ၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် 3 ပွၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈၵႂႃႇ။ မျၢၼ်မႃႉဢႄးဝေး ၼႆႉ မိၼ်ၸူး (ၵမ်ႉၼမ် ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ) မေႃႇလမႅင်ႇမျဵၵ်ႉပူၵ်ႉပျိၼ်း လႄႈ ၵေႃႉတွင်း ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ မီးယူႇ။

ဢိင်ၼိူဝ် သၢႆငၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သၢႆငၢႆၽူၼ်လူမ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၢမ်းဝႆႉ လွင်ႈသင်ႇမၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈယႃႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မိူင်းမူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်သေ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈသင်။ ပေႃးဝၢႆးသေ ၶၢဝ်းၽူၼ်ယဝ်ႉတႄႉ တွင်ႉၾႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုၼ်ႈသႂ်လီ ၽွင်း ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ-ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ။

ၵႂႃႇၸွမ်းတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်း ၵႂႃႇ/မႃး မေႃႇလမႅင်ႇမျဵၵ်ႉ၊ (6-8 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 12,000 ၵျၢပ်ႈ)၊ ပူၵ်ႉပျိၼ်း (လုၵ်ႉတီႈတီႈ မျဵၵ်ႉ)၊ ၵေႃႉတွင်း (လုၵ်ႉတီႈ မျဵၵ်ႉ - 20 ၸူဝ်ႈမူင်း) လႄႈ ယေး (ဢွၵ်ႇတီႈ ယေး ၶၢဝ်း 07:00 လႄႈ 09:00)။

ၵႂႃႇၸွမ်းတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ယေး သေ ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 10:30 (တင်းႁိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ထၢၼ်ႈယူဝ်းယူဝ်း 1,300 ၵျၢပ်ႈ၊ ထၢၼ်ႈသုင်ႈ 3,750 ၵျၢပ်ႈ)။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ထဝႄႇ

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • ၽြႃး သျိၼ်ႇမူၵ်ႉတီးၼႆႉ မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း မွၵ်ႈလၢႆ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ မီးတီႈဝၢၼ်ႈ သျိၼ်ႇမူၵ်ႉတီး။
 • ၽြႃး သျိၼ်ႇꩪတ်ႉဝႄးၼႆႉ မီးတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမွင်ႇမႄႇသျွင်ႇ။
 • ၽြႃး သျိၼ်ႇမေႃႇတွင်ႇ ၼႆႉ မီးတီႈ ၵွင်းသုင်ၵုၼ်ပႅၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉလႄႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵျႅတ်ႉလုတ်ႉ။
 • ၽြႃး လေႃးၵသရၽူႇ ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ မီးႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵိင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 75 မီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မွင်းမၵၢၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်တီႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မီးတႅဝ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ်သေ မီးပႃး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵေႃႉပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 2 ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သၼ်ႇမႃႇရီႇယႃႇ လႄႈ ၽြႃးၵွင်းမူးမျေႃႇယိတ်ႉ (San Maria Bay and Myawyik Pagoda)။ ပဵၼ်ၽြႃးၵွင်းမူး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၸၢၼ်း မွင်းမၵၢၼ်ႇ ယၢၼ် 14 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။
ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇတေႇꩡိတ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2016။ လွင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉတေမိူၼ်ၼႆႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။
 • 3 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႇၸိတ်ႉၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႇၸိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၵႂၢင်ႈ ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈၼၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ ၶၢႆးၵိူဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆ ဢိင်ၼိူဝ် ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသေ ၶၢႆးၼႆႉ တေၸၢင်ႈၼမ်ႉၼွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ တေတူၺ်းထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလႅၼ်ႇ တီႈၼိူဝ်တၢင်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေယၢပ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၽၢႆႇၶႂႃၼႃႈႁွင်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇတီႇၸိတ်ႉၼႆႉ တိူဝ်းႁၢင်ႈလီယဝ်ႉ။ တီႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ မၵ်းသႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ။
 • 4 ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ꧡိၼ်ႇထွၵ်ႉၼႂ်းၵႃႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ꧡိၼ်ႇထွၵ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈထဝႄႇသေ လႆႈၵႂႃႇ သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ တီႈတၢင်းယၢဝ်း 1500 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 50 မီႇတႃႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပဝ်ႇ ဢၼ်မီး သၢႆးၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉသႅၼ်သႂ် သေ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မီးပႃး ၶွၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လီဢၢမ်းသေၵွၼ်ႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ် ၼႂ်းၵႄႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼႆႉတႄႉ တႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇယဵၼ်းသေ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇ တႃႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ။
 • ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပႃႇရႃႇတၢႆႉ ပဵၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈသေ မီးပႃး ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ တေႁိုင် 15 တႃၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးပႆၸွမ်းတၢင်းထိူၼ်ႇတႄႉ တေႁိုင်ယူႇ မွၵ်ႈ 45 တႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၼမ်ႉဢုၼ်ႇတီႈသၢပ်ႇဝဵင်းထဝႄႇ၊ ပေႃးဢဝ်ထႅၵ်ႇၸီႇသေၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈၼႆ တေႁိုင်ယူႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ မၼ်းၸမ်ၵၼ်တင်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မွင်းမၵၢၼ်ႇ (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉထဝႄႇၵႂႃႇ မွင်းမၵၢၼ်ႇ)။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • Enjoy South Myanmar Dawei - 07:30-19:00ပဵၼ်ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ ပိုၼ်ႉတီႈသေ မီးပႃး ၽူႈၸိၼမ်း ဢၼ်မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်။ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ၊ ၸိၼမ်းပၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵမ်ႉလႆႈၸႂ်၊ လွင်ႈလမ်ၼမ်ႉ၊ မႂ်တိုတ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • ၽႃႈတူင်ႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။
 • မဵတ်ႉသီႇႁူဝ်ႇ လႄႈ မဵတ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈပႃး မၢၵ်ႇလၢင်းမဵၼ်ယဝ်ႉ။
 • ၸိၼ်ႇတီႇ (ပဵၼ်ၵႂၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ) မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈ ထဝႄႇ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မၼ်းမီး သၢႆဝၢၼ်သေ သူမ်ႈဢိတ်းဢိတ်း။
 • ယေးငိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ ဢၼ်ႁပ်ႉၵၢတ်ႉ Visa လႄႈ MasterCard ဢၼ်ထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းလႆႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • 1 လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ꧡိၼ်ႇထွၵ်ႉဢဝ်မႆႉႁၢင်ႈလီလီသေ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတင်းသဵင်ႈ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃႇတူၺ်း လႅတ်ႇၸူမ်။ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ႁၢတ်ႇသၢႆးသေ မီးပႃးဢွင်ႈတီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဢၼ်မီးႁူမ်ႈလီ။ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၵေႃႈ ၶႅမ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တင်းၼမ်။ မျၢၼ်ႇမႃႇပီႇယႃႇ ၼိုင်ႈတဝ်ႈမီး 1,800 ၵျၢပ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃး ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၺ်ႈ၊ မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး၊ မၢၵ်ႇၵဵင်၊ မၢၵ်ႇမူင်ႈ ၸၵႂႃႇ)။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ႁူင်းႁႅမ်း ၼိဝ်းလၢႆႉ (New Light) - +95 59 23 951ႁူင်းႁႅမ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်မီးတၢင်းၶႆႈၸႂ် လွင်ႈႁၼ်လီ တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး
 • 2 ၸေႇယႃႇထႅတ်ႉၸၢၼ်ႇ - +95 59 23 902ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်ထုၵ်ပၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶႅမ်ႉ တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ၼိုင်ႈၶိုၼ်း တေလႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 40$
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း ၷူဝ်းတႅၼ်းၵၢတ်ႉ (Golden Guest Hotel) - +95 9 564 5227ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2014 လႆႈတင်း လွင်ႈႁၼ်ထိုင် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ဢွင်ႈလၵ်းၸဵင် ၼိုင်ႈဢွင်ႈ US$55
 • Shwe Moung Than Hotel မၢႆ - 665၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ - +95 59 23763Check-out: 12:00ၵိုင်ႇၵၼ်တင်း ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပၼ်ယူႇ။ သႅၼ်ႈၸႂ်၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် မေႃၸွႆႈထႅမ်၊ မီးဢွင်ႈပဝ်ႇဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၸွမ်။ ဢွင်ႈလၵ်းၸဵင် ၼိုင်ႈဢွၵ်ႈ 25,000 ၵျၢပ်ႈ
 • ပင်ႇၵလူဝ်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မျၢၼ်ႇမႃႇ ပႃႇရႃႇတၢႆႉ (Myanmar Paradise Beach Bungalows) ဢၼ်မီးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ Zat Sar Aw ။ မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ထဝႄႇ ယၢၼ်မွၵ်ႈ တၢင်းၵႂႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶီႇမီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈသေ တႃႇတေဢဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ လူတ်ႇၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇယူႇ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈၸူး ပႃႇရႃႇတၢႆႉယူႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း (ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 1 - ဢေႇပရႄႇ 30)ဢွင်ႈၵူႈၼိုင်ႈၵေႃႉ 32,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၵူႇသွင်ၵေႃႉ 42,000 ၵျၢပ်ႈ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းႁၢင်ႇတႄႉ တိူဝ်းၶၼ်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ။
ပင်ႇၵလူဝ်ႇ တီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇꧡိၼ်ႇထွၵ်ႉ တီႈၵုၼ်ယွၼ်ႇထဝႄႇ
 • 4 ပင်ႇၵလူဝ်ႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ꧡိၼ်ႇထွၵ်ႉ (Sinhtauk Beach Bungalows) - တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ပင်ႇၵလူဝ်ႇသိပ်းဢၼ် ဢၼ်မီးၽၵ်းတူၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ၊ ၸၢၼ်း လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၶွင်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ။ ၶၢမ်ႇလူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ်သေ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီဢၼ်ဝၢၼ် တီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆ။ မီးတီႈ ထႅမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်လႆႈလၢႆ။

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ထဝႄႇသေ တႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝဵင်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈ မီးတၢင်းလိူၵ်ႈယူႇတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်း ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း ယၢၼ် 4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ထဝႄႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။


ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikivoyage.org/w/index.php?title=ထဝႄႇ&oldid=6233"