Download GPX file for this article
20.78333333333396.966666666667Full screen dynamic map

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search

ၽၢင်ႁၢင်ႈ တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင် မိူင်းတႆး တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။


ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၽိူၼ်ပွႆး တီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ တီႈတူၼ်ႈတီး

တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉ မႂ်တိုတ်းရူတ်ႉ ဢဵၵ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆမႂ်တိုတ်း၊ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းဢွင်ႈၶၢႆမႂ်တိုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရူတ်ႉၵႃး ဢဵၵ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း JJ၊ Elite၊ Taung Paw Thar၊ Shwe Taung Yoe လႄႈ Shan Ma Lay ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရူတ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ရူတ်ႉဢွၼ်ႇ ရူတ်ႉႁၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မႂ်တိုတ်းရူတ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းၵႆ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ တေၸၢင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပူၼ်ႉ 20,000 ၵျၢပ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ် ရူတ်ႉလူင်တၢင်ႇၵူၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇႁပ်ႉထိုင်ႁိူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇရူတ်ႉလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ရူတ်ႉဢွၼ်ႇသေ ပၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းယဝ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ တႃႈရူတ်ႉ ဢဵၵ်ႉသ်ပရႅတ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်တီႈတႃႈရူတ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶီႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇဢဝ် ၶႅပ်းဝႂ်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႄၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉ ဢဵၵ်ႉသ်ပရႅတ်ႉသေၵေႃႈ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး တူၼ်ႈတီးလႆႈယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် တူၼ်ႈတီး

တႃႇတေပၼ်ႇတူၺ်း တီႈၼႂ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၼ်တူၺ်းလႄႇတူၺ်းလႆႈယူႇ။ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝဵင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉလႄႈ ပေႃးပႆသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇၵေႃႈ လႆႈယူႇ။

ယဵမ်ႈတူၺ်း[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ် ပွႆးႁူင်းၽႆးမိၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ၵူၺ်းႁူႉၸၵ်းၼမ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ် ပွႆးႁူင်းၽႆးမိၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တၢင်းႁိမ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းပွင်းလူမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်သတ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ ပွႆႇၶိုၼ်ႈၽႃႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပွႆႇႁူင်းၽႆးမိၼ် ဢၼ်တေႃႉဢဝ် ၼူၽႆး မွၵ်ႇၽႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇသေ ပေႃးထိုင် တီႈၼိူဝ် ၼင်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပွႆႇ မွၵ်ႇၽႆး ၼူၽႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽႅဝ်မႃးမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပွႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းတေလႆႈၶဝ်ႈတူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်။ ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တဵမ်မူတ်း။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးဝႃႈ တေဢၢၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆး ပွႆႇႁူင်းၽႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈ တမ်းၽႅၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သင်ႇဢွင်ႈတီႈယူႇဝႆႉထႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တႄႉ တႃႇမႃးၶဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ ဢၼ်ပဵတ် တဵဝ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၶၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်မၢႆတွင်း၊ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း၊ ၶႅပ်းၽဵင်း၊ ၶႅပ်းပၢႆးမွၼ်း။ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉတေလႆႈႁၼ် လၢၼ်ႉၶၢႆႉၶဝ်ႈသွႆးတႆး၊ ၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် သေ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈတေလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းပဢူဝ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၶဵၼ်းႁူဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းလမ်သေ မႃးၶၢႆ ၼဵင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈပွႆးၵထဵင်ႇ

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈတႅဝ်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တႅဝ်းၶၢႆၶူဝ်းတႆး။ ၽႅၼ်ႇမၼ်ႈမီးဝႆႉ လၢႆမဵဝ်းလၢႆဢၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတင်း မိူင်းထႆးမႃး။ ၶႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ပေႃးဝႃႈ ၽႅဝ်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ ပေႃးတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ထူင်ပႃးတႆး၊ ၶူဝ်းတႆး၊ ၵုပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၽွင်းၽႅဝ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ၼင်ႇသုတ်းတူပ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေလႆႈႁၼ် ၶၢႆၼမ်ထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈႁၼ် ၶၢႆ သိူဝ်ႈ၊ သွၵ်းတိၼ်၊ ၽႃႈသိူဝ်ႇ၊ ထူင်ပိူဝ်ႉ၊ ၵွၵ်းၵႅင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇလူင်

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်း မီးဝႆႉယူႇ သွင်ၶိူဝ်း၊ တႆး လႄႈ ပဢူဝ်ႉယဝ်ႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉတႄႉ တၢင်းၵိၼ်ပဢူဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၸႂ် ၶဝ်ႈသွႆးတႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႅဝ် တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၵိၼ်လႆႈ ၶဝ်ႈသွႆးတႆးယူႇ။ ၵိၼ်ၸၢမ်းတူၺ်း ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းလႄႈၼႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိၵ်ႇၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵိၼ်ပႃးတူၺ်း ၶဝ်ႈပႃသူမ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ (ၼိူဝ်ႉမူ၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ)၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။ ပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်တႆး ၶဝ်ႈသွႆးတႆး၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈတႆး၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇ၊ ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ၊ ပႃသူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးၽႅဝ်မိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈၵိၼ် ဢၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးသေတႃႉ ပေႃးၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်တီႈ လၢၼ်ႉဢၼ်တႆးၶၢႆတႄႉၵေႃႈ ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽၵ်းၸွၵ်းၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယဝ်ႉ။ ဢဝ်တင်းၽၵ်းၶဵဝ်၊ ၽွင်ၶဝ်ႈ မီႇၵီးသေ ပၢၼ်ႇလေႃးၵၼ်သေ ၼိုင်ႈဝႆႉ။ ၵိၼ်ၵပ်းၵၼ်တင်း ဢူၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၽိတ်ႉသေၼႆ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၸပ်းသူပ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈသွႆးၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းၶိုၵ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ၼင်ပွင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵိၼ်တူၺ်းယူႇ။

ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၸဵမ်း[မႄးထတ်း]

ပေႃးၽဵဝ်တီႈမိူင်းတႆးတႄႉ လူဝ်ႇၵိၼ်တူၺ်း ၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ်ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ တီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ တီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တမ်းပၼ် ၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ်ယူႇ လၢႆလၢႆယူႇ (ပေႃးမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇၼႆ ယွၼ်းဢဝ်လႆႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ)။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁႅမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၶႅၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ် တႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆး လိူၼ်သိပ်းသွင် (ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပွႆးပွႆႇႁူင်းၽႆးမိၼ်) ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း သုင်ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇၶိုၼ်ႈၽႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတီႈ တူၼ်ႈတီးသေ မႃးၶဝ်ႈပွႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႃတီႈၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈသေဢိတ်းၼႆတႄႉ လဝ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းသေ ၸၢင်ႈထင်သဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႆႈယူႇ။ ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇယွၼ်းငိုၼ်းတႃႇယူႇသဝ်းသေ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵၢင်ၸႂ်တႄႉ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၶႂ်ႈဝႃႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ထင်သဝ်းလႆႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း လဵင်ႉပႃး ၶဝ်ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

  • 1 Golden Fish Hotel သဵၼ်ႈတၢင်းမွၵ်ႇၵွၼ် (ၶျႄႇရီႇ)၊ တူၼ်ႈတီး - +95 81- 202020, +95 81- 212-1385 - Check-out: 11:00ႁူင်းႁႅမ်း ၵဵင်ႈသႂ်လီ၊ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢတ်ႇလူင်သေ ပႆႇၵႂႃႇၵမ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၽႅဝ်ယဝ်ႉ။ $65 ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်းၶၢဝ်းပွႆးတႄႉ မွၵ်ႈ $40
  • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ၼမ်ႉၶူင်း မၢႆ-258, သဵၼ်ႈတၢင်းမျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ၊ ပွၵ်ႉၵွင်းႁေႃၺွင်ႇသူၺ်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး - +95 81 212 1397Check-out: 11:00ႁူင်းႁႅမ်း ၵဵင်ႈသႂ်လီ၊ ၸမ်ၵၼ်တင်း တီႈၶၢႆမႂ်တိုတ်းရူတ်ႉ၊ ႁိမ်းႁွမ်းတၢင်းၵိၼ်လိူင်ႇ၊ တင်းၵၢတ်ႇလူင် ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ် 30,000 ၵျၢပ်ႈ

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

  • လွႆၶေႃ လုၵ်ႉတီႈ 1 ႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇတူၼ်ႈတီး ယၢၼ် 20 km ၼၼ်ႉ။ ၽၢႆႇၸၢၼ်းလွႆၶေႃ လႄႈ ၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉၶူင်း တီႈလွႆ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 1,000 လႄႈ 1,500 m ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၵယၢၼ်းၶဝ်ယူႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၼၢင်းယိင်းပတွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ဝႅၼ်ၶမ်းသုပ်းၶေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၸူး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !