ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶူၼ်ႉထူပ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Discover ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

တီႈၼႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ၶူၼ်ႉထူပ်း မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ (လႄႈ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶူၼ်ႉထူပ်း)။