ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Documentation subpage

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
Jump to navigation Jump to search
[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း] ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ

Usage[မႄးထတ်း]

{{Documentation subpage}}

OR

{{Documentation subpage|main page to link to}}

Customization of text[မႄးထတ်း]

To manually change the text of the template, the "text1=your text here" and/or "text2=your other text here" parameters can be specified. "text1=" changes the automatic text on the first line to your own word(s). "text2=" changes the automatic text on the second line to your own word(s). If "text1=" parameter is specified without the "text2=" parameter, both the first and second line of text will be custom based on the text given in the "text1=" parameter.

Example usage:

{{Documentation subpage|text1= custom first and second line text}}
{{Documentation subpage|text2=custom second line text only}}
{{Documentation subpage|text1=custom first line text|text2=custom second line text}}

How it is displayed[မႄးထတ်း]

This template should be placed at the top of "/doc" pages. It changes output depending on where it is viewed:

  • On a "/doc" page, it displays a box explaining template documentation and links to the template page.
  • On other pages (ie, pages transcluding the "/doc" page), the template will not show. The template page itself (which contains {{Documentation}}) will automatically note that the documentation is transcluded from a subpage.